Images-loading

EU peníze do škol

Erasmus+ KA229 Kirchdorf

Erasmus+ KA229 Kirchdorf Obchodní akademii Trutnov se podařilo ve spolupráci s Obchodní akademií Kirchdorf v Rakousku získat projekt Erasmus+ KA2 zaměřený na partnerství škol. V Rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální…

Erasmus+ Německo Barntrup

V rámci projektu Voneinander lernen - Zukunft bauen, který naše škola realizuje s partnerskými školami z Lotyšska, Itálie, Řecka a Německa, se tři pedagogové naší školy zúčastnili úvodního pětidenního setkání učitelů v německém Barntrupu. Hlavním cílem této pracovní schůzky bylo stanovení harmonogramu dalších setkání a rozdělení…

Erasmus + projekt

V rámci programu Erasmus+ začala Obchodní akademie v letošním školním roce realizovat dvouletý projekt zaměřený na rozvoj podnikavosti, kreativity a inovace -  Voneinander lernen - Zukunft bauen, reg. č. projektu je 2019-1-LV01-KA229-060348_6.Partnerskými školami v tomto projektu jsou gymnázia a obchodní akademie z …

Šablony SŠ I.

Šablony SŠ I. Dnem 31.8.2019 skončil projekt MŠMT a Obchodní akademie Trutnov s názvem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od září roku 2017 na škole probíhala doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v hlavních předmětech - matematika, angličtina, němčina, účetnictví a český jazyk. Dále se zřídila pozice kariérového poradce,…

Projekt MŠMT a EU Šablony SŠ

I v letošním školním roce pokračuje projekt MŠMT a EU Šablony SŠ Oblasti:         1.               Podpora studentů ohrožených školním neúspěchem. Studenti Obchodní akademie Trutnov mají možnost pravidelně 1x týdně docházet na…