Images-loading
Erasmus+ KA229 Kirchdorf

EU peníze do škol - Erasmus+ KA229 Kirchdorf

Erasmus+ KA229 Kirchdorf

Obchodní akademii Trutnov se podařilo ve spolupráci s Obchodní akademií Kirchdorf v Rakousku získat projekt Erasmus+ KA2 zaměřený na partnerství škol. V Rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni.

Náš projekt s názvem Mezinárodní setkání ve společné Evropě s podporou moderních médií začal 1. 9. 2019 a poběží dva roky.

Projekt se skládá ze tří částí. První částí bude týdenní výjezd dvaceti studentů do Bruselu, kde vybraní studenti 3. ročníků budou pracovat spolu s rakouskou školou na tématu My a Evropská unie. Součástí programu bude prohlídka tří institucí Evropské unie, diskuze s českými a rakouskými europoslanci. Čas najdeme i na prohlídku památek v hlavním městě Belgie.

Druhá část bude následovat na podzim 2020 v Trutnově. Na týden do Trutnova zavítá skupina 20 studentů z Rakouska a budeme se zabývat otázkami, co naše země spojuje a co rozděluje, v čem jsme stejní a co máme odlišné.

Na jaře 2021 pojede skupina studentů do Rakouska a jejich práce se zaměří na podnikání v regionu a jeho dopad na životní prostředí. Zamyslí se, které firmy jsou již dnes proekologické, a které jsou největším ekologickým znečišťovatelem.

Každého bloku se zúčastní vždy jiná skupina žáků, tak aby dopad na studenty byl co nejširší.

Komunikačním jazykem bude angličtina.

Projekt se uskuteční pod vedením paní učitelky Pávové, Talábové a Slámové, za přispění všech vyučujících OA.

 

V Trutnově  21. 11. 2019         Mgr. Michaela Pávová