Images-loading

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 
ŽÁCI A RODIČE


Dny otevřených dveří

Organizace školního roku 2020/ 2021     

 

            Výuka začne v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 29. října a 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

         Jarní prázdniny 15. února až 21. února 2021.

         Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.

          Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

          Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

 

Přijímací zkoušky – budou probíhat dle platného školského zákona a pokynů školského odboru KHK.

 

Maturitní zkoušky – termíny a vlastní průběh se bude upravovat dle informací MŠMT.

Podzimní termín (opravné) maturitní zkoušky:

- společná část MZ se koná od 1. 9. do 3. 9. 2020 na Gymnáziu Trutnov

- praktická odborná zkouška se koná 7. 9. 2020 od 8:00 h (VT 4)

  - ústní část MZ se koná 9. 9. 2020 od 9:55 h

 

Pravidelné akce:

 

Adaptační pobyty  1. ročníky:  7. - 8. 9. 2020 (1. B - To) a 9. - 10. 9. 2020 (1. A - Ší)

 

Praxe: 3. A, B – 2 týdny během ústních MZ

 

Třídní schůzky SRPŠ :

1. ročníky  - čtvrtek 3. 9. 2020 od 17:30 h

1. - 4. ročníky - čtvrtek 12. 11. 2020 od 16:30 h

1. - 4. ročníky - čtvrtek 15. 4. 2021 od 16:30 h

 

Den otevřených dveří:

pátek 4. 12. 2020 od 15 do 18 h

pondělí 25. 1. 2021 od 14 do 17 h

 

Maturitní ples:

pátek 29. 1. 2021

 

Klasifikační porady:

9. 11. 2020

26. 1. 2021

12. 4. 2021

28. 6. 2021

 

Některé termíny se budou ještě doplňovat či případně aktualizovat.