Images-loading

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 
ŽÁCI A RODIČE


Dny otevřených dveří


Organizace školního roku 2018/ 2019
    

·                Výuka začne v pondělí 3. září 2018  v 8:00 hodin.

·                Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

·                Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

·                Podzimní prázdniny připadnou na pondělí a úterý 29. října a 30. října 2018.

·                Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu   2. ledna 2019.
      Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

·                Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

·                Jarní prázdniny 4. února až 10. února 2019.

·                Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.

·                Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

·                Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


Přijímací zkoušky

- budou probíhat dle platného školského zákona a pokynů školského odboru KHK.

Maturitní zkoušky

- termíny a vlastní průběh se bude upravovat dle informací MŠMT.

Poslední termín pro podání přihlášky žáka OA k MZ řediteli školy je pro jarní termín MZ stanoven Školským zákonem na 01. 12. 2018.


Podzimní termín
(opravné) maturitní zkoušky

-  společná část MZ se koná od 03. 09. do 05. 09. 2018 na Gymnáziu Trutnov

-  ústní část MZ se koná 11. 9. 2018 od 12:00 h


Praxe

3.A, B – 2 týdny během ústních MZ

Burza učebnic 

- pondělí 10. 09. a úterý 11. 09. 2018

Třídní schůzky SRPŠ
1. ročníky – úterý 04. 09. 2018 od 17:30 h
1. - 4. ročníky – čtvrtek 15. 11. 2018 od 16:30 h
1. - 4. ročníky – čtvrtek 11. 4. 2019 od 16:30 h                                                             

Sportovní, kulturní a jiné pravidelné akce

Adaptační pobyty   1. A, B           - 06. 09. 2018 – 1. A a 07. 09. 2018 - 1. B

Lyžařský kurz          1. A, B           - leden – březen 2019

Vodácký kurz          1. A, B           - 24. 06. – 26. 06. 2019

Sportovní kurz        2. A, B           - červen 2019

Velikonoční volejbalový turnaj  - středa 17. 04. 2019

Školní výlety                                - pondělí 24. 06. až středa 26. 06. 2019   


Klasifikační porady

úterý      13. 11. 2018 od 15:15 h

úterý      29. 01. 2019 od 15:15 h

úterý      09. 04. 2019 od 15:15 h

středa    26. 06. 2019 od 15:15 h        


Třídní učitelé pro školní rok 2018/19

  • 1.A      - Mgr. Lenka Musilová 
  • 1.B      - Ing. Michaela Slámová
  • 2.A     - Mgr. Michaela Pávová 
  • 2.B     - Ing. Jana Havlíková 
  • 3.A     - Ing. Jiří Filipi
  • 3.B     - Mgr. Kamila Mrázková 
  • 4.A     - Ing. Radka Korbelová 
  • 4.B     - Mgr.  Ivana Tomanová