Images-loading

HISTORIE ŠKOLY

Jak šla léta na OA Trutnov

MEZNÍKY V HISTORII ŠKOLY

• 1888 – v objektu za dnešní lesnickou školou v bývalé nemocnici u parku otevřeno kupecké oddělení živnostenské pokračovací školy
• 1909 – zřízena německá městská dvouletá obchodní škola (dnes budova okresního soudu)
• 1913 – nový název Veřejná komunální obchodní škola, konaly se zde jazykové kurzy, výuka těsnopisu, účetnictví a psaní na stroji
• 1914 – 1918 – budova sloužila jako vojenský lazaret
• 1918 – škola přestěhována do tzv. Úpské školy (dnešní Obchodní akademie)
• září 1945 – začíná výuka na české obchodní akademii
• 1947 – 1948 v budově školy zřízena pobočka Ústavu moderních řečí, pořádány jazykové kurzy pro veřejnost
• 1949 – obchodní akademie přejmenována na Vyšší hospodářskou školu – dvouleté studium, pak na Hospodářskou školu
• 60. léta – při škole realizovány kurzy angličtiny, němčiny, psaní na stroji, těsnopisu
• 1961 – otevřeno večerní dálkové studium, trvalo do roku 1993
• od roku 1955 – součástí se stává škola v Janských Lázních, do roku 1994
• 1989 – škola přejmenována opět na Obchodní akademii Trutnov

• 2018 - škola sloučena s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou a nese nový název Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov