Obchodní akademie Trutnov

optimalizace středního školství

Dne 4. prosince 2017 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje sloučení, či splynutí celkem 21 středních škol.

Současně bylo schváleno, že na Obchodní akademii Trutnov nebude stávající obor označen jako dobíhající a nedotkne se tak stávajících ani v budoucnu přijímaných studentů.

Dne 8. ledna 2018 rozhodla Rada Královéhradeckého kraje zachovat kapacitu čtyřletého studia v rozsahu 240 žáků.

V přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 a pro další školní roky bude tedy přijímáno 60 žáků.

Ing. Miroslav Albrecht ředitel školy

 

Příprava na výběrové řízení aneb simulace assessment centra pro studenty


V pondělí 19. února měla skupinka 13 zájemců z řad žáků 3. a 4. ročníku ojedinělou příležitost vyzkoušet si nanečisto výběrové řízení v tzv. assessment centru, které pro ně připravily HR specialistky ČSOB banky Markéta Hajdari a Lucie Petrasová.

Čtyřhodinová akce byla rozdělena do 3 bloků: v prvním se měly týmy představit a ve dvou na ně čekaly týmové úkoly.

Již první úkol nažhavil všechny přítomné. Krátce se představit v angličtině a dodržet strukturu monologu „moje minulost, přítomnost, budoucnost“ bylo zřejmě nejtěžším zadáním celého dne.

Další dva bloky již probíhaly formou týmové práce. Náhodně zvolené skupiny řešily různé modelové situace, při kterých si všichni zúčastnění vyzkoušeli svou schopnost rychle reagovat, adaptovat se na skupinu a společně vyřešit zadaný problém. V posledním bloku dokonce beze slov.

Aktivitu a reakce všech zúčastněných v průběhu celého programu bedlivě pozorovala čtyřčlenná skupina „hodnotitelek“. Jejich postřehy byly později využity při zpracování hodnocení jednotlivých účastníků.

Velmi užitečným závěrem celého dopoledne byl individuální pětiminutový rozhovor s personalistkami, díky kterému účastníci výběrového centra zjistili nejenom, jaký dojem zanechali, ale i na čem by měli v budoucnu zapracovat, v čem jsou jejich silné a slabé stránky.

Celá akce probíhala ve velmi příjemné a přátelské atmosféře, za což děkujeme zejména našim hostům z ČSOB banky, ale i všem třinácti odvážlivcům, kteří se nebáli a s úsměvem a obrovským nasazením plnili nelehké úkoly.

fotky zde

Michaela Slámová, Lenka Talábová

 

 

 

 

 

 

 

 

Ples 2018


Dne 2. 2. 2018 se konal maturitní ples čtvrtých ročníků v kulturním centru Uffo v Trutnově. Přípravy probíhaly od začátku školního roku a hlavními organizátory byly jako každý rok třetí ročníky se svými třídními učitelkami. Žáci se nejvíce podíleli na shánění tomboly, přípravě seznamů a letáků na stoly. Moderátory byli zvoleni Šimon Malý (3.B) a Karolína Holá (3.A) I přesto, že neměli s moderováním žádnou zkušenost, odvedli na plese výbornou práci. Ples začal v 19 hodin a trval až do druhé hodiny ranní. Čtvrté ročníky si samy připravily nástupy a půlnoční překvapení, čímž pobavily jak učitelský sbor, tak své rodiny a přátele. Věříme, že si to všichni náležitě užili a další oslavy nastanou po zdárném složení maturitních zkoušek.

(To)

 

Přednášky na Úřadu práce

V měsíci lednu proběhla další z řady zajímavých akcí, kterými se snažíme naše budoucí absolventy připravit na úspěšný vstup do prvního zaměstnání, příp. na cestu do zahraničí za studiem či prací. Žáci čtvrtých ročníků navštívili pobočku Úřadu práce v Trutnově a poslechli si přednášku paní Zuzany Peterové.

Dozvěděli se vše potřebné o tzv. „statusu studenta“, získali řadu důležitých informací o portálech, na kterých si mohou otestovat své dovednosti či vyhledat podrobnosti k projektům EU, a v neposlední řadě si ověřili, zda znají všechny své povinnosti vůči úřadům, které je po složení maturitní zkoušky čekají.

Lenka Talábová, Michaela Slámová

 

Talentová soutěž 2018

V pondělí 22. ledna 2018 jsme v rámci Dne otevřených dveří uspořádali pro žáky ZŠ talentovou soutěž v psaní na klávesnici. Zúčastnilo se jí 27 soutěžících ze 3 základních škol a Gymnázia Vrchlabí. Za 30 minut napsala v programu ZAV nejvíc cvičení Anna Sedláčková ze ZŠ Schulzovy sady ze Dvora Králové n. L. (86 cvičení). Na 2. místě se umístila Martina Vitvarová (83 cvičení) a na 3. místě Veronika Johnová (75 cvičení), obě z Gymnázia Vrchlabí. První 3 soutěžící získali věcné odměny a zdarma 600 cvičení programu ZAV v hodnotě 300 Kč. Děkujeme všem za účast a blahopřejeme k pěkným výkonům.

Jana Havlíková

 

Lyžařský kurz 1. ročníků


Od neděle 21. ledna 2018 do pátku 26. ledna 2018 se uskutečnil lyžařský kurz v Herlíkovicích u Vrchlabí. Kurzu se zúčastnilo 31 studentů a studentek. Čtyři dny jsme se proháněli po sjezdovkách na lyžích, snowbordech a někdo se vydal i na výlety na běžkách. Ve středu jsme měli odpočinkový režim, během kterého jsme si udělali výlet do Vrchlabí. Tento den sice pršelo, ale ani to neodradilo některé dobrovolníky od účasti na večerním lyžování. Po návratu z kopce následovalo osobní volno, po večeři jsme měli společný program, užili jsme si i diskotéku. Gratuluji všem začátečníkům, kteří se během krátké doby naučili bezpečně lyžovat a snowboardovat, a také ostatním zdatným lyžařům, kteří dodržovali všechna pravidla a nařízení, díky čemuž jsme si lyžák maximálně užili a nikomu se nic nestalo. Dík patří i mým kolegyním Mgr. Talábové a Mgr. Tomanové, hodně nám pomohl i zkušený instruktor z řad našich studentů Sebastian Roger Schaillée.

fotky na školním fb

Mgr. Michaela Pávová

 

Veletrh fiktivních firem v Hradci Králové


Dne 30. ledna 2018 se naše fiktivní firmy zúčastnily veletrhu v Hradci Králové. První zkušenosti na takovéto akci získávaly firmy PAULÍNA, s. r. o., FYXYS, s. r. o. a CK for all, s. r. o.

V hlavní soutěži o nejlepší fiktivní firmu veletrhu se naše firmy umístily uprostřed pole účastníků.

Firma PAULÍNA se umístila na 3. místě v soutěži o nejlepší leták. O ten se nejvíce zasloužila Karolína Hilmanová, která se postarala o grafiku. Také Štěpánka Císařová dosáhla na veletrhu úspěchu. Umístila se na krásném 3. místě v individuální soutěži o nejlepšího finančního ředitele. Této náročné soutěže se také zúčastnila Pavlína Jizbová.

Na další veletrh, který se bude konat 15. února v Náchodě, se chystají už všechny naše fiktivní firmy, včetně SOCRATEENS, s. r. o.

Fotodokumentaci naleznete na školním fb.

Zaměstnanci FF PAULÍNA, s. r. o.

 

Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství

pro roky 2019-2020

(§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

tabulka zde

 

Soutěž Má dáti dal 2018

Na SVŠE ve Znojmě se 24. a 25. ledna 2018 se konal 12. ročník celostátní soutěže v účetnictví pro studenty SŠ. Do Znojma přijelo 90 účastníků ze 45 SŠ (každá škola může vyslat maximálně 2 soutěžící). Naši školu reprezentovaly studentky 4.B. Simona Valentová, která obsadila výborné 9. místo a Eliška Holečková, která byla 22. V soutěži škol jsme skončili na 7. místě.

http://mdd.svse.cz/vysledky

Soutěž je organizována ve dvou soutěžních dnech. První den studenti během 4 hodin účtují příklady z jednotlivých oblastí, mohou získat max. 100 bodů. Soutěžící, kteří získají více než 60 bodů obdrží  od SVŠE certifikát. Druhý den čeká studenty elektronický test z teoretických znalostí účetnictví. Během 90 minut mohou získat až 50 bodů.

Věřím, že se našim studentům příští rok podaří vylepšit tento zatím nejlepší výsledek.

Jana Havlíková

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 30