Images-loading

Aktuality

Aktuality z dění na naší škole

Další úspěch naší fiktivní firmy Swag Snacks, s. r. o.

Mezinárodní projekt KOPETENCE 4.0 reg. č. projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 pokračuje samozřejmě i v době distanční výuky. Zaměstnanci fiktivních firem pracují na projektových úkolech zaměřených zejména na osvojení dovedností potřebných v oblasti Průmyslu 4.0. Mezi tzv. softskills neboli měkké dovednosti patří…

Mistrovství ČR ve zpracování textu 2021 online

Po zrušení soutěže Mistrovství ČR žáků v grafických disciplínách ze strany MŠMT se spojily Internetová škola ZAV, NPI ČR a Asociace obchodních akademií a podařilo se jim uspořádat Mistrovství ČR ve zpracování textu 2021 online. Krajská kola proběhla asynchronně od 15. do 26. března 2021 a zúčastnilo se jich přes 450 žáků. Soutěžilo se ve…

Mimořádné opatření u přijímacích zkoušek

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva…

Informace ke změnám v provozu škol

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno:Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných…

2 3 4 5 8 12 15