Images-loading

Aktuality

Aktuality z dění na naší škole

Český den proti rakovině

Ve středu 30. září 2020 proběhla tradiční sbírka Český den proti rakovině. Pomoc při 24. ročníku této charitativní akce nabídla i naše škola. Žáci ze třídy 3. B - Julie de Rijke, Petra Jelínková, Bára Vránová, Adéla Svobodová, Martin Hála a Tomáš Křížek, nabízeli v ulicích Trutnova kvítek měsíčku lékařského tentokrát se zelenou …

Etická a mediální výchova

Ve středu 30. září 2020 se žáci druhých ročníků zúčastnili projektu Etická a mediální výchova. Cílem tohoto jednodenního kurzu bylo zvýšit u žáků povědomí o základních pojmech jako je prosociálnost, mravnost, pomoc  a dále vše propojit s mediální výchovou.Workshop na téma etická výchova připravily pro studenty lektorky z RIAPSU …

projekt KOMPETENCE 4.0

Obchodní akademie je nově zapojena do mezinárodního projektu KOMPETENCE 4.0, který je realizován v rámci přeshraničního programu INTERREG V-A ČR-PL. Reg. č. projektu je CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207.Projekt je zaměřen na zlepšení postavení studentů na trhu práce a na osvojení dovedností v oblasti Průmyslu 4.0. Díky realizaci projektu…

Výsledky přijímacího řízení denního studia 2020

Výsledková listina:Denní studium - obor Obchodní akademievýsledková listina - přijativýsledková listina - nepřijativýsledková listina - nesplnili podmínky přijímacího řízenívýsledková listina - nedostavil seŽádost o vydání nového rozhodnutí pro uchazeče, kteří splnili podmínky ke vzdělávání.

1 6 8 9 10 12 13 14 17 22