Images-loading

Aktuality

Aktuality z dění na naší škole

Zástupci Celní správy ČR opět navštívili naši školu

Velmi příjemným a již tradičním zpestřením výuky ekonomiky byla v úterý 15. 6. 2021 přednáška zástupců Celního úřadu pro Královéhradecký kraj paní tiskové mluvčí por. Ing. Jitky Fajstavrové a prap. Vladimíra Richtera.Moc děkujeme oběma hostům za poutavé vyprávění a budeme se těšit brzy opět na shledanou! Michaela Slámová

Fiktivní firmy třídy OA3B

                V letošním školním roce na naší škole působí opět 4 fiktivní firmy složené z žáků 3. ročníku. Z žáků třídy OA3B se stali zaměstnanci dvou firem – fiktivní firmy Swag Snacks, s. r. o. a fiktivní firmy Dobré duše, s. r. o. Jsme rádi, že se jim…

Další úspěch naší fiktivní firmy Swag Snacks, s. r. o.

Mezinárodní projekt KOPETENCE 4.0 reg. č. projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 pokračuje samozřejmě i v době distanční výuky. Zaměstnanci fiktivních firem pracují na projektových úkolech zaměřených zejména na osvojení dovedností potřebných v oblasti Průmyslu 4.0. Mezi tzv. softskills neboli měkké dovednosti patří…

Mistrovství ČR ve zpracování textu 2021 online

Po zrušení soutěže Mistrovství ČR žáků v grafických disciplínách ze strany MŠMT se spojily Internetová škola ZAV, NPI ČR a Asociace obchodních akademií a podařilo se jim uspořádat Mistrovství ČR ve zpracování textu 2021 online. Krajská kola proběhla asynchronně od 15. do 26. března 2021 a zúčastnilo se jich přes 450 žáků. Soutěžilo se ve…

Mezinárodní online setkání studentů

Ve čtvrtek 15. 4. 2021 se v 15:30 uskuteční mezinárodní online setkání studentů v rámci projektu Voneinander lernen - Zukunft bauen (reg. č. projektu je 2019-1-LV01-KA229-060348_6)Naši školu budou reprezentovat studentky Simona Kasperová a Kateřina Kracíková ze třídy 3.A.Kromě nich se schůzky zúčastní studenti z Lotyšska, Itálie,…

1 7 8 9 10 12 13 14 18 24