Images-loading
Jobshadowing v Hamburku

Jobshadowing v Hamburku

Erasmus+ je evropský program, který podporuje celoživotní učení a spolupráci evropských vzdělávacích institucí. Díky tomuto skvělému programu jsem měla možnost vycestovat do Hamburku a po dobu jednoho týdne sledovat práci pedagogů soukromé vysoké školy Northern Business School.

Pod názvem „jobshadowing“ se skrývá řada velmi zajímavých možností a aktivit, které jsem si opravdu užívala. V průběhu týdne jsem strávila několik hodin se zástupci vedení školy, pravidelně jsem navštěvovala kolegy zodpovědné za mezinárodní spolupráci a absolvovala velké množství schůzek a rozhovorů s pedagogy. Každý den jsem navštívila alespoň jeden blok přednášek, který jsem si z opravdu pestré nabídky studijních programů této školy předem vybrala. Makroökonomie, Trade Controlling, Wholesale, Wirtschaftspsychologie, International Finance and Controling – to jsou názvy jen některých předmětů, jejichž výuky jsem se zúčastnila. Přednášky probíhaly v německém nebo anglickém jazyce, vždy ve velmi moderních přednáškových sálech a byly části studentů přenášeny online.

A přednášky to byly opravdu skvělé! Moc ráda jsem sledovala paní profesorku, která mé oblíbené ekonomické teorie při přednášce označila jako „pretty sexy“! Nebo kolegu, který svým studentům na konci přednášky nadšeně sdělil, že čísla v rozvaze a v cash flow jsou jako noty hrající krásnou hudbu, pokud je umíte přečíst! Po prostudování životopisů přednášejících jsem překvapeně zjistila, s jak moc úspěšnými pedagogy, ale i obchodníky a manažery jsem měla možnost se setkat. Moc si vážím i vzácné příležitosti být přítomna při závěrečné obhajobě bakalářské práce.

Velmi inspirativní byl pro mě také kontakt se studenty, kteří z velké části pocházeli z různých mimoevropských států, často sami podnikali nebo pracovali pro nadnárodní společnosti.  Každý rozhovor s nimi byl zajímavou směsicí temperamentu, názorů a životních zkušeností.

Volný čas jsem plně využila k objevování a obdivování města Hamburk. Přístav, architektura města, krásné parky, ale i usměvaví a milí obyvatelé Hamburku, to vše na mě velmi zapůsobilo a návštěvu tohoto krásného a zajímavého města vřele doporučuji.

A jestli zvažujete, zda do Hamburku v budoucnu přijedete jako turisté, nebo jako „erasmáci“, zvolte rozhodně tu druhou možnost.  Je to neuvěřitelná a krásná zkušenost!

Ing. Michaela Slámová