Images-loading

OBCHODNÍ AKADEMIE
UCHAZEČI 


Obor: Obchodní akademie -  63-41-M/02

Délka vzdělávacího programu: 4 roky  

Forma: denní studium

Dosažený stupeň vzdělání: ukončené maturitní zkouškou


Studijní obor obchodní akademie umožňuje žákům získat odborné i všeobecné středoškolské vzdělání.

Od 3. ročníku s možností zvolit si zaměření

  • Obchodní akademie
  • Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch


        V průběhu čtyřletého vzdělávání získávají žáci v profilových předmětech všechny potřebné odborné znalosti a praktické dovednosti, které následně uplatňují při své profesi

  

Při studiu  oboru Obchodní akademie jsou odborné předměty (účetnictví, účetnictví na PC, ekonomika, obchodní korespondence) od 3. ročníku posíleny zvýšenou hodinovou dotací. Navíc jsou do studijního plánu zařazeny další odborné předměty např. daně, veřejná správa, obchodní německý jazyk či společenský a obchodní styk.


Při studiu  oboru Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch se k odborným předmětům (účetnictví, účetnictví na PC, ekonomika, obchodní korespondence) od 3. ročníku přidávají další např. ekonomika cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, dějiny kultury, průvodcovství.UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • připraví kvalitní pracovníky na pozice středního managamentu (například ekonom, logistik, účetní, mzdový referent, statistik, personalista, obchodní zástupce, celní deklarant, pracovník cestovní kanceláře či agentur
  • připraví pro samostatné podnikání
  • připraví pro další vzdělávání na VOŠ a VŠ
  • absolvent používá nejméně dva cizí jazyky
  • absolvent ovládá práci na PC včetně účtování v účetním programu  a psaní všemi deseti


VÍCE V TÉTO KATEGORII