Images-loading

EU peníze do škol

Erasmus + projekt

V rámci programu Erasmus+ začala Obchodní akademie v letošním školním roce realizovat dvouletý projekt zaměřený na rozvoj podnikavosti, kreativity a inovace -  Voneinander lernen - Zukunft bauen, reg. č. projektu je 2019-1-LV01-KA229-060348_6.Partnerskými školami v tomto projektu jsou gymnázia a obchodní akademie z …

Šablony SŠ I.

Šablony SŠ I. Dnem 31.8.2019 skončil projekt MŠMT a Obchodní akademie Trutnov s názvem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od září roku 2017 na škole probíhala doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v hlavních předmětech - matematika, angličtina, němčina, účetnictví a český jazyk. Dále se zřídila pozice kariérového poradce,…

Projekt MŠMT a EU Šablony SŠ

I v letošním školním roce pokračuje projekt MŠMT a EU Šablony SŠ Oblasti:         1.               Podpora studentů ohrožených školním neúspěchem. Studenti Obchodní akademie Trutnov mají možnost pravidelně 1x týdně docházet na…

1