Images-loading

Aktuality

Aktuality z dění na naší škole

Cyklistický kurz studentů 4. A

V neděli, 12. září 2021, začal pro naši třídu náročný týden. Po necelých dvou letech se konečně uskutečnil plánovaný týdenní cyklistický kurz, který byl kvůli pandemii odložen. V dopoledních hodinách se naše třída setkala před školou, abychom si zde naložili věci do auta a mohli opravdu zahájit kurz. Čekala nás první výzva. Museli…

Adaptační kurz

Celá naše třída vyrazila dne 8. září na malý výlet s jedním záměrem - poznat se. Ve středisku volného času v Trutnově jsme se hned ráno pomocí povídání v kroužku nebo sportovních her vlastně dozvěděli, co toho druhého baví, co má rád a možná i jak se „ten druhý“ jmenuje. Ve skupinách jsme společně zkoušeli vymyslet, jak bychom ochránili vajíčko…

Studentské volby 2021

V pondělí 20. 9. 2021 proběhly na naší škole Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Cílem této celorepublikové akce bylo získání vlastních zkušeností studentů s pořádáním voleb, seznámení se s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Do projektu, který pořádá organizace Jeden svět na…

Učitelé OA a Zdrávky v Lotyšsku

Další aktivitou projektu „Vonainander lernen – Zukunft bauen 2019-1-LV01-KA229-060348_6“ bylo zářijové setkání učitelů v lotyšském Daugavpils, druhém největším městě této země, které aspiruje na to stát se evropským městem kultury v roce 2027. Čtyři zástupci naší školy se měli možnost seznámit s městem samotným, kterému vévodí…

Fond solidarity EU - Regionální politika - Evropská komise

Fond solidarity Evropské unie (EUSF) byl zřízen, aby bylo možné v případě přírodních katastrof pomoci postiženým regionům. Jde o jednu z forem solidarity mezi evropskými zeměmi a regiony. Zřízení fondu bylo odezvou na rozsáhlé povodně v zemích střední Evropy, k nimž došlo v létě roku 2002. Od té doby byl fond využit při 80 katastrofách, k nim…

1 7 8 9 11 12 13 18 24