Images-loading
Den pro školu ve 2. ročnících OA

Den pro školu ve 2. ročnících OA

V pondělí 18. 3. 2024 proběhl ve 2. ročnících tříhodinový seminář na téma Mediální prostor z hlediska sociální struktury v rámci celostátního projektu Den pro školu.

Studenti se měli možnost mentálně přenést do prostředí mezinárodního konfliktu, zaznamenat vlastní pocity, zaujmout subjektivní postoje, sdílet celý pohled se svými spolužáky a následně vše promítnout do mediálního obrazu, který je předkládán společnosti. V improvizované redakční radě si vyzkoušeli výběr článku pro vlastní periodikum a následnou diskuzi nad výběrem vhodnosti témat. Byl jim představen reálný zpravodajský žebříček hodnot využívaný současnými redakčními týmy sloužící k výběru článků, díky němuž si měli šanci uvědomit, že obraz skutečného světového dění je přímo závislý na mediálním výběru, struktuře agentur a především na zájmech vlastníků a podílníků světových i českých mediálních korporací.

Přesto, že téma bylo pro studenty velmi náročné, ze zpětných vazeb jsme si mohli ověřit důležitost a přínosnost podobných projektů, jež naše studenty provází klíčovými procesy každodenního života v 21. století.

J.Juklíčková