Images-loading

ŠVP
DOKUMENTY ŠKOLY

    Na základě zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) byl do vzdělávání v České republice zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů. Na státní úrovni jsou zpracovávány rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé obory vzdělání. Tyto programové dokumenty konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů. Rámcový vzdělávací program slouží jednotlivým školám k tvorbě vlastního učebního dokumentu. Tímto dokumentem je pak školní vzdělávací programů (ŠVP). Pro každý vyučovaný obor vytvářejí školy speciální program.

VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
ŠVP dodatek č.4. 2023
pdf 397.2 kB
icon
ŠVP dodatek č.3 2022
pdf 339.77 kB
icon
ŠVP dodatek č.2 2021
pdf 219.61 kB
icon
ŠVP dodatek č.1 2020
pdf 322.11 kB
icon
ŠVP
pdf 2.83 MB