Images-loading

ŠVP

DOKUMENTY ŠKOLY


  Na základě zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) byl do vzdělávání v České republice zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů. Na státní úrovni jsou zpracovávány rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé obory vzdělání. Tyto programové dokumenty konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů. Rámcový vzdělávací program slouží jednotlivým školám k tvorbě vlastního učebního dokumentu. Tímto dokumentem je pak školní vzdělávací programů (ŠVP). Pro každý vyučovaný obor vytvářejí školy speciální program.

VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
ŠVP - pro 1. ročníky, 2018-2018
pdf 3.11 MB
icon
ŠVP - od 3.9.2018
pdf 3.12 MB
icon
Dodatek č. 1. k ŠVP
pdf 458.02 kB