Images-loading

Aktuality

Aktuality z dění na naší škole

Učitelé OA a Zdrávky v Lotyšsku

Další aktivitou projektu „Vonainander lernen – Zukunft bauen 2019-1-LV01-KA229-060348_6“ bylo zářijové setkání učitelů v lotyšském Daugavpils, druhém největším městě této země, které aspiruje na to stát se evropským městem kultury v roce 2027. Čtyři zástupci naší školy se měli možnost seznámit s městem samotným, kterému vévodí…

Fond solidarity EU - Regionální politika - Evropská komise

Fond solidarity Evropské unie (EUSF) byl zřízen, aby bylo možné v případě přírodních katastrof pomoci postiženým regionům. Jde o jednu z forem solidarity mezi evropskými zeměmi a regiony. Zřízení fondu bylo odezvou na rozsáhlé povodně v zemích střední Evropy, k nimž došlo v létě roku 2002. Od té doby byl fond využit při 80 katastrofách, k nim…

Zástupci Celní správy ČR opět navštívili naši školu

Velmi příjemným a již tradičním zpestřením výuky ekonomiky byla v úterý 15. 6. 2021 přednáška zástupců Celního úřadu pro Královéhradecký kraj paní tiskové mluvčí por. Ing. Jitky Fajstavrové a prap. Vladimíra Richtera.Moc děkujeme oběma hostům za poutavé vyprávění a budeme se těšit brzy opět na shledanou! Michaela Slámová

Fiktivní firmy třídy OA3B

                V letošním školním roce na naší škole působí opět 4 fiktivní firmy složené z žáků 3. ročníku. Z žáků třídy OA3B se stali zaměstnanci dvou firem – fiktivní firmy Swag Snacks, s. r. o. a fiktivní firmy Dobré duše, s. r. o. Jsme rádi, že se jim…

Další úspěch naší fiktivní firmy Swag Snacks, s. r. o.

Mezinárodní projekt KOPETENCE 4.0 reg. č. projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 pokračuje samozřejmě i v době distanční výuky. Zaměstnanci fiktivních firem pracují na projektových úkolech zaměřených zejména na osvojení dovedností potřebných v oblasti Průmyslu 4.0. Mezi tzv. softskills neboli měkké dovednosti patří…