Images-loading
Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

Ve středu 4.10. se třídy 3.B a 3.A zúčastnily exkurze do Prahy. Žáci studující předmět zeměpis cestovního ruchu měli připravené proslovy u významných památek Prahy. Už v autobuse nás paní učitelka Šilingová seznámila s historií Prahy a s programem zájezdu. Autobus nás vyložil u Pražského hradu, ve kterém nás provedla paní učitelka Musilová. Obdivovali jsme krásné stavby a zároveň si zopakovali umělecké slohy. Dále jsme pokračovali Královskou cestou na Malou Stranu, kde jsme mohli vidět dům, ve kterém vyrůstal a tvořil Jan Neruda. Pak jsme pokračovali přes Malostranské náměstí na Karlův most, odkud byla vidět i Kampa. Když jsme se pokochali výhledy z Karlova mostu na Pražský hrad, pokračovali jsme na Staroměstské náměstí. Spolu s mnoha dalšími návštěvníky hlavního města jsme zhlédli orloj na Staroměstské radnici, jeden z nejznámějších turistických objektů Prahy. Minuli jsme dům U Černé Matky Boží a kolem Obecního domu jsme ulicí Na Příkopech došli na Můstek. Celý zájezd ukončila procházka po Václavském náměstí, kde jsme měli rozchod na oběd a nákupy. Výlet se velmi vydařil i díky krásnému počasí.

Adéla Andrlová, Andrea Žáková, 3.B