Images-loading
Krabice od bot

Krabice od bot

Každoročně se naše školy zapojí prostřednictvím studentské organizace Studentský parlament do veřejné sbírky s názvem Krabice od bot. Cílem sbírky je vytvořit dárek k Vánocům velikosti krabice od bot pro děti ze znevýhodněných a sociálně slabších rodin, z dětských a azylových domovů.

Studenti našich škol vytváří tyto dárky společně. Na chodbách jsou rozmístěny zmiňované krabice od bot s cedulkou, na níž je určena věková skupina a pohlaví obdarované či obdarovaného. Hromadnou sbírkou jsou krabice naplněny a následně odneseny do Charity, která celou akci zajišťuje na celonárodní úrovni.

Také letos jsme se s našimi studenty zapojili a naplnili jsme 10 krabic pro 10 dětí z dětských a azylových domovů. Jistě naše dárky od srdce udělají všem dětem radost.

rganizace Studentský parlament tímto děkuje všem studentům, pedagogům a zaměstnancům škol za pomoc při sbírce. Zároveň všem přejeme klidné svátky vánoční a do nového roku především zdraví.

Studentský parlament SZŠ a OA Trutnov