Images-loading
Učitelé OA a Zdrávky v Lotyšsku

Učitelé OA a Zdrávky v Lotyšsku

Další aktivitou projektu „Vonainander lernen – Zukunft bauen 2019-1-LV01-KA229-060348_6“ bylo zářijové setkání učitelů v lotyšském Daugavpils, druhém největším městě této země, které aspiruje na to stát se evropským městem kultury v roce 2027.

Čtyři zástupci naší školy se měli možnost seznámit s městem samotným, kterému vévodí pevnost, v níž se nachází několik expozic a galerie moderního umění, byli přijati na radnici a prohlédli si místní centrum pro mládež a především hostitelskou 15. základní školu.

Spolu s dalšími kolegy z Lotyšska, Německa, Itálie a Řecka prožili příjemný pobyt zakončený komentovanou prohlídkou Rigy.

Na začátek října je naplánován výjezd dvou pedagogů a šesti žáků do Řecka. Přejme jim, ať se cesta uskuteční a projekt může dále pokračovat. 

Petra Říhová