Images-loading
Sbírka  Liga proti rakovině

Sbírka Liga proti rakovině

Český den proti rakovině je tradiční veřejná sbírka, kterou pořádá Liga proti rakovině. Letošní ročník se konal 15. května 2024. Hlavním tématem byla prevence rakoviny prsu a screeningové programy. 
Naše škola vyslala do ulic 5 dvojic, u kterých bylo možné získat kvítek měsíčku lékařského a za něj přispět na boj proti rakovině. Naše škola, Obchodní akademie, dokázala vybrat celkem 14 110 Kč. Velké díky patří všem dárcům za podporu této akce! 
Žáci, kteří pomohli s touto sbírkou zaslouží uznání za svou angažovanost. Je skvělé, že se naše škola zapojila do této důležité akce! 

Mgr. Lenka Talábová