Images-loading
Studentské volby do Evropského parlamentu

Studentské volby do Evropského parlamentu

V úterý 21. 5. 2024 proběhly na naší škole Studentské volby do Evropského parlamentu. Všichni přítomní studenti školy mohli zvolit jednu z 30 nabízených politických stran bez osobních preferencí.

Účast u voleb byla ochuzena pouze o absentující studenty a maturanty. Celkem se voleb zúčastnilo 132 studentů.

Výsledky:           1. Přísaha a motoristé (24 hlasů),

                            2. Česká pirátská strana (20 hlasů),

                            3. LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI (18 hlasů)

Další strany měly okolo 3-4 hlasů napříč celým volebním spektrem.

Mnohokrát děkujeme studentům za hojnou účast a správné vyplnění i odevzdání hlasovacích lístků. Ani jeden hlas nebyl neplatný!

J. Juklíčková