Images-loading
Den pro školu aneb dobrovolníci do škol

Den pro školu aneb dobrovolníci do škol

Den pro školu je program od Nadace České spořitelny. Učitelé si mohou do svých hodin pozvat odborníka z praxe, aby oživil výuku, přinesl žákům inspiraci či motivaci nebo pomohl s vysvětlením tématu ze studijního plánu.

My jsme si vybrali do předmětu Základy přírodních věd ve třídách OA1A a OA1B pana RNDr. Mgr. Michala Bittnera, PH.D. z Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ten žákům prvních ročníků představil vědní obor ekotoxikologie, který se zabývá studiem působení škodlivých látek na ekosystém, studuje toxické vlivy v přírodě, v organismech, zejména vlivy v populacích
a společenstvech, monitoruje a předpovídá osud a vlivy cizorodých látek v prostředí. Z interaktivní přednášky žáky nejvíce zaujalo velké množství toxických látek, které se dostanou vlivem jejich nadměrného užívání do vodního ekosystému. Jde hlavně o různé druhy léků proti bolesti, hormonální antikoncepce, nikotin, kofein a další.

Tento projekt byl pro naši školu opravdu přínosem.

Mgr. Lenka Bubeníková