Images-loading
Akce na škole

Akce na škole

Na škole v posledních týdnech proběhla řada přednášek a besed na důležitá témata ze sociálně-patologických jevů – návykové látky a z kariérového poradenství.

Petr Harazin navštívil naši školu 21. února. Petr Harazin je zpěvák, kytarista a frontman kapely Nebe. Na besedě se zaměřil na alkohol a jeho dopad na naše tělo. Bylo to zajímavé a zároveň poučné setkání, které trvalo dvě vyučovací hodiny.

Besedy s poručíkem Bc. Lukášem Vincencem proběhly 4. a 7. března. Bc. Lukáš Vincenc je preventista Policie ČR a vedl besedy pro první a druhé ročníky. První ročníky měly jednu vyučovací hodinu, druhé ročníky dvě hodiny. Tématem byly návykové látky a jejich vliv na naše životy.

Setkání na Úřadu práce Trutnov se konalo 6. března. Bc. Richard Novák, specialista pro volbu povolání, se věnoval čtvrtým ročníkům. Žákům poskytl cenné rady ohledně jejich budoucí kariéry, vstupu na trh práce.

Chceme, aby naši žáci byli informovaní a uvědomělí. Ať už se jedná o návykové látky, nebo volbu povolání, vždy je důležité se informovat a rozhodovat s rozvahou.

Mgr. Lenka Talábová

výchovný poradce a školní metodik prevence

Obchodní akademie, Trutnov