Images-loading
Státní zkoušky ze zpracování textu na počítači

Státní zkoušky ze zpracování textu na počítači

Po delší době se na naší škole našlo devět šikovných žáků, kteří 21. února 2024 skládali státní zkoušky ze zpracování textu na počítači. Žáci ze 2.B (Eliška Hanuláková, Matouš Křivánek, Adam Kužel, Daniel Švestka) a 3.A (Adam a Radim Boháčovi, Kateřina Kubečková, Viktorie Kuldová a Jan Romanowski) úspěšně zkoušku složili. Jako zkouškový komisař přijel do Trutnova Jonáš Vala, který je mnohonásobným mistrem světa ve psaní na klávesnici, korektuře textu i wordprocessingu.

Při státních zkouškách ze zpracování textu na počítači uchazeč dobu 30 minut zpracovává 5 stran textu:
1. strana – korektura textu na obrazovce podle tištěné předlohy – 24 korektur
2. strana – opis textu se současným prováděním korektur – 36 korektur
3. strana – opis textu s doplňováním vynechaných pravopisných jevů – 12krát na stránce
4. strana – opis textu
5. strana – opis textu

Každá strana má zhruba 2 000 úhozů, celkem 10 000 úhozů (+/- 100)
Za bezchybné zpracování předlohy získá student 10 000 bodů, chyba se penalizuje 50 body.
Chybou je nesprávné písmeno, chybějící písmeno, neprovedená korektura, špatně provedená korektura, nesprávně doplněný gramatický jev.
Klasifikační stupnice:
8 000 bodů                 výborný
7 000 bodů                 chvalitebný
6 000 bodů                 dobrý
5 999 bodů a méně    neprospěl

Výkony v jednotlivých disciplínách se kumulují. V průměru je třeba umět přibližně 40 korektur za 10 minut a mít rychlost kolem 240 čistých úhozů za minutu.

Blahopřejeme!

Jana Havlíková