Images-loading
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

V termínu 3. a 5. ledna 2024 se naše škola zúčastnila „Tříkrálové sbírky“. Sbírka byla pořádána pod Oblastní charitou Trutnov. Výtěžek této sbírky bude směřován do pěti charitních služeb na Trutnovsku – terapeutické pomoci, školních a mimoškolních jednodenních výletů či víkendových pobytů a volnočasových aktivit (pro Maják – Centrum náhradní rodinné péči, Zvonek pro rodinu, na zdravotní služby, domácí paliativní péči a osobní asistenci).  

Naše kolednice za příspěvek dávaly cukřík. Podařilo se jim vybrat přes 18 000,- (SZŠ 7 453,-, OA 10 668,-). Minulý rok se podařilo vybrat 10 000,- (budova SZŠ 3 910,-, budova OA 6 090,). Tímto srdečně děkujeme všem dárcům za podporu této akce.  

Iva Horná a Lenka Talábová