Images-loading
Den etické a mediální výchovy

Den etické a mediální výchovy


V úterý 5. 9. 2023 se uskutečnil v areálu Střediska volného času Den etické a mediální výchovy, který byl připraven pro oba 2. ročníky Obchodní akademie.

Novinář Pavel Cajthaml a fotograf Miloš Šálek seznámili studenty s úskalími fake news, s důvěryhodností internetových zpravodajství a s nástrahami perspektivy fotografií. Nejednoduchost rozpoznat klamný článek či zkreslenou fotografii si vyzkoušeli studenti přímo v praxi.

Druhou částí dne provázely třídní učitelky obou ročníků a Mgr. Lenka Talábová. Jejich program měl adaptační prvky pro socializaci třídního kolektivu, nastavení si vlastních pravidel komunikace a prohloubení vzájemných vazeb.

Na dovednosti a poznatky z celého dne budou studenti v následujícím školním roce navazovat v předmětech Mediální výchova a Základy společenských věd.