Images-loading
Státní zkoušky z psaní na klávesnici

Státní zkoušky z psaní na klávesnici


Státní zkoušky z psaní na klávesnici úspěšně v červnu složilo 5 studentů 3. ročníku naší školy (Adéla Maternová, Ondřej Korotvička, Barbora Tomancová, Matěj Rush a Iva Krejcarová) a dva bývalí absolventi (Aneta Žďárská a Tobie Škvrna).

Pro úspěšné složení státní zkoušky musí uchazeč psát při desetiminutovém opisu textu z papírové předlohy ve Wordu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů) a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností.

Blahopřeme!