Images-loading
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

V termínu 5. a 6. ledna se naše škola zúčastnila „Tříkrálové sbírky“. Sbírka byla pořádána pod Oblastní charitou Trutnov. Výtěžek této sbírky je směřován do tří charitních služeb na Trutnovsku – domácí paliativní péče, psychologická a psychoterapeutická sezení pro děti s traumatem a aktivizační pomůcky pro seniory.  

Naše kolednice za příspěvek dávaly kalendář a cukřík. Podařilo se jim vybrat krásných 10 000,- (budova SZŠ 3 910,-, budova OA 6 090,-). Tímto děkujeme všem dárcům za podporu této akce.