Images-loading
SPÁDOVÁ ŠKOLA – Informace pro konání společné části maturitní zkoušky PODZIM 2022

SPÁDOVÁ ŠKOLA – Informace pro konání společné části maturitní zkoušky PODZIM 2022

SPÁDOVÁ ŠKOLA – Informace pro konání společné části maturitní zkoušky PODZIM 2022

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Trutnov je spádovou školou pro konání společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu 2022. Didaktické testy se uskuteční ve dnech 1.9. a 2.9.2022. Místem konání je budova SZŠ - Procházkova 303, Trutnov a budova Obchodní akademie - Malé náměstí 158, Trutnov. Konkrétní místo pro konání zkoušky je uvedeno na pozvánce spolu s přesnou adresou. V den konání DT doporučujeme se dostavit do školy s dostatečným cca 30 min. předstihem. Parkovací možnosti jsou v obou místech omezeny. Rozmístění maturantů do učeben bude k dispozici v přízemí školy, hned u vstupu. S orientací po škole Vám budou nápomocni naši pedagogové.

Kontrola povolených pomůcek k DT z matematiky je možná v termínu od 30.8. do 31.8.2022, od 9.00 do 12.00h. na SZŠ v sekretariátě a na OA v kanceláři školy. Povolené pomůcky přineste do té budovy, kde budete skládat DT. Pomůcky, které nebudou splňovat požadované parametry, budou při kontrole vyřazeny. VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov zajistí 1 sadu náhradních pomůcek do každé učebny.

Ke zkoušce přineste prosím svůj průkaz totožnosti, bez prokázání totožnosti, nelze MZ vykonat.

Přejeme hodně štěstí