Images-loading
Sportovní kurz - Pecka

Sportovní kurz - Pecka

Sportovního kurzu se účastnili žáci 3. A a 3. B. Kurz proběhl v termínu od 19. 6. do 24. 6. 2022 v kempu Pecka.Žáci měli zajištěné ubytování v chatkách (včetně lůžkovin), po celou dobu pobytu pitný režim, první dvadny polopenzi a další dva dny plnou penzi. Polopenze byla zvolena z důvodu celodenních výletů.Během celodenních výletů měli žáci prostor se naobědvat a odpočinout si.V průběhu sportovního kurzu žáci jezdili na kole, věnovali se turistice, vyzkoušeli si střelbu zevzduchovky, lezli po umělé stěně, zahráli si beach volejbal, museli se orientovat v mapě běhemorientačního závodu, účastnili se noční hry. Druhý večer jsme si zahráli stmelovací hru – Kouzla.Žáci se během kurzu i vzdělávali. Navštívili dům K. J. Erbena v Miletíně a hrad Pecka.Před závěrečnou cestou zpět do Trutnova čekal žáky táborák, u kterého jsme si zazpívali a opekli buřty.Kurz byl koncipován tak, aby si všichni vyzkoušeli co nejvíce sportů. Byly i vytvořeny dvě skupiny –cyklisté a pěší. Žáci se podle své zdatnosti mohli rozhodnout, jaké aktivitě se chtějí věnovat.Kurz proběhl za krásného počasí kromě pondělí, kdy se v místě konání prohnalo několik přeháněk.Aktivity byly upraveny tomuto počasí a zároveň bylo myšleno i na fyzickou zdatnost žáků.Celkově hodnotím kurz velmi pozitivně.Mgr. Lenka Talábová