Images-loading
Fond solidarity EU - Regionální politika - Evropská komise

Fond solidarity EU - Regionální politika - Evropská komise

Fond solidarity Evropské unie (EUSF) byl zřízen, aby bylo možné v případě přírodních katastrof pomoci postiženým regionům. Jde o jednu z forem solidarity mezi evropskými zeměmi a regiony. Zřízení fondu bylo odezvou na rozsáhlé povodně v zemích střední Evropy, k nimž došlo v létě roku 2002. Od té doby byl fond využit při 80 katastrofách, k nim patřily záplavy, lesní požáry, zemětřesení, bouře i období katastrofálního sucha. Doposud fond podpořil 24 různých evropských zemí částkou přesahující 5 miliardy eur. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/solidarity-fund/