Images-loading
Další úspěch naší fiktivní firmy Swag Snacks, s. r. o.

Další úspěch naší fiktivní firmy Swag Snacks, s. r. o.

Mezinárodní projekt KOPETENCE 4.0 reg. č. projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 pokračuje samozřejmě i v době distanční výuky. Zaměstnanci fiktivních firem pracují na projektových úkolech zaměřených zejména na osvojení dovedností potřebných v oblasti Průmyslu 4.0.

Mezi tzv. softskills neboli měkké dovednosti patří bezesporu dovednosti prezentační. Ty si mohli vybraní žáci vyzkoušet při zpracování prezentací v rámci I. ratingu fiktivních firem.

Ze všech 91 fiktivních firem zapojených do projektu byla nezávislými konzultanty a externími spolupracovníky Okresní hospodářské komory v Liberci vybrána trojice nejlepších prezentací a jsme moc rádi, že v ní figuruje i naše fiktivní firma Swag Snacks, s. r. o., jejíž zaměstnanci jsou žáky třídy OA3B.

Děkujeme Ondřeji Týfovi za zpracování krásných fotografií použitých v katalogu i v prezentacích, Martinu Hálovi za zpracování úspěšné prezentace a Julii De Rijke s Barborou Vránovou za přípravu textu a namluvení průvodního slova k prezentaci. Velký podíl na celém úspěchu této fiktivní firmy má i Adéla Svobodová s celou rodinou a jejich luxusní food styling.

Posuďte sami:  https://www.instagram.com/swag.snacks.sro/

Michaela Slámová