Images-loading
Voneinander lernen - Zukunft bauen, reg. č. projektu je 2019-1-LV01-KA229-060348_6

Voneinander lernen - Zukunft bauen, reg. č. projektu je 2019-1-LV01-KA229-060348_6

V rámci evropského projektu Voneinander lernen - Zukunft bauen na podporu rozvoje kreativity, podnikavosti a inovace u studentů, který na naší škole běží od září 2019, se 15. 4. 2021 naše žákyně ze třídy OA3A Simona Kasperová, Nikola Bezdíčková a Kateřina Kracíková zúčastnily online setkání zástupců všech zúčastněných škol.  Nejenom že perfektně představily sebe i školu, ale komunikovaly s ostatními účastníky na téma uplatnění na trhu práce a o výuce v době COVID pandemie. Dalšími účastníky online setkání byli studenti z Německa, Itálie, Řecka a Lotyšska.

Projekt potrvá do června 2022 a jeho součástí je i několik zahraničních výjezdů. 

Petra Říhová, Michaela Slámová