Images-loading
Mezinárodní online setkání studentů

Mezinárodní online setkání studentů

Ve čtvrtek 15. 4. 2021 se v 15:30 uskuteční mezinárodní online setkání studentů v rámci projektu Voneinander lernen - Zukunft bauen (reg. č. projektu je 2019-1-LV01-KA229-060348_6)

Naši školu budou reprezentovat studentky Simona Kasperová a Kateřina Kracíková ze třídy 3.A.

Kromě nich se schůzky zúčastní studenti z Lotyšska, Itálie, Řecka a Německa.

Tématem online schůzky je zhodnocení distanční výuky z pohledu studentů a diskuze o dalším profesním směřování studentů a míře jejich uplatnitelnosti na trhu práce.


Děkuji zapojeným studentkám i paní učitelce Říhové za spolupráci při přípravě na toto online setkání.


M. M.