Images-loading
Etická a mediální výchova

Etická a mediální výchova

Ve středu 30. září 2020 se žáci druhých ročníků zúčastnili projektu Etická a mediální výchova. Cílem tohoto jednodenního kurzu bylo zvýšit u žáků povědomí o základních pojmech jako je prosociálnost, mravnost, pomoc  a dále vše propojit s mediální výchovou.

Workshop na téma etická výchova připravily pro studenty lektorky z RIAPSU Trutnov - Mgr. Slezáková a Mgr. Trunečková. Do problematiky mediální výchovy vtáhli studenty poutavým vypravováním novinář Pavel Cajthaml a fotograf Miloš Šálek.