Images-loading
projekt KOMPETENCE 4.0

projekt KOMPETENCE 4.0

Obchodní akademie je nově zapojena do mezinárodního projektu KOMPETENCE 4.0, který je realizován v rámci přeshraničního programu INTERREG V-A ČR-PL. Reg. č. projektu je CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207.

Projekt je zaměřen na zlepšení postavení studentů na trhu práce a na osvojení dovedností v oblasti Průmyslu 4.0. Díky realizaci projektu dojde ve škole k vybudování multimediální učebny a podpoří se nákup vybavení pro výuku fiktivních firem. Učitelé tohoto předmětu se zúčastní série školení pro výuku tohoto předmětu a studenti z fiktivních firem budou mít možnost představit svou firmu na mezinárodních ČR-PL setkáních studentů.


M. Matějcová