Images-loading
Informace pro maturanty

Informace pro maturanty

            Milí maturanti,

dovolte, abych vás v této nelehké a nejisté době pozdravil. Chtěl bych vás všechny ujistit, že stejně jako vy netrpělivě očekáváme jasné a konkrétní pokyny a termíny k zakončení školního roku a k maturitním zkouškám. V momentě, kdy se dozvíme přesné termíny, budeme vás kontaktovat a budeme připravovat co nejhladší průběh vašeho úspěšného zakončení studia na naší škole. V tomto okamžiku připravujeme různé varianty zakončení studia, abychom byli připraveni na přesná data a informace. 

S největší pravděpodobností, pokud nebudete zdravotně handicapování nebo v karanténě, budete všichni připuštění k maturitní zkoušce. V úterý 21. 4. proběhne on-line pedagogická rada, na které budeme s kolegy připravovat běh událostí tak, abychom s vámi úspěšně zvládli konec vašeho studia.

V tomto okamžiku přijměte moje ujištění, že jsme s vámi a že uděláme vše pro váš úspěch. Přeji Vám, pokud to jenom trochu jde, klid, pohodu  a plné soustředění na přípravu.

 

                                                                                             Roman Hásek -  ředitel školy