Images-loading
Když hra není jen hra aneb jak úspěšně simulovat manažerské rozhodování

Když hra není jen hra aneb jak úspěšně simulovat manažerské rozhodování

                V rámci modernizace výukových metod na naší škole a přiblížení výuky reálnému manažerskému prostředí probíhala v letošním školním roce podstatná část výuky předmětu Cvičení z ekonomiky na platformě simulační manažerské hry UNISIM.

                Žáci 3. ročníku se v rámci této simulace nejprve seznámili s fiktivní poptávkou na trhu, vytvořili své produkty, nastavili komunikační a prodejní kanály, pracovali s lidskými zdroji a v několika soutěžních blocích porovnali své ekonomické dovednosti.

                Hlavním přínosem této simulace je, že podporuje mezipředmětové vztahy. Žáci musí při rozhodování brát v úvahu opravdu velké množství parametrů, vyhodnotit svá rozhodnutí a okamžitě získávají zpětnou vazbu v podobě finančních výkazů.

                Věřím, že znalosti získané při práci se simulací UNISIM budou mít dlouhodobý charakter a žáci změnu ve způsobu výuky ocení.

                Příjemným bonusem na závěr práce se simulací UNISIM byla účast na online soutěži SŠ a VOŠ „Vybuduj úspěšnou firmu“, které se zúčastnili Barbora Sekyrová, Tobie Škvrna, Aneta Burkoňová, Kateřina Kroulíková, Aneta Žďářská, Adéla Olšáková (všichni 3.B) a Jiří Grund a Josef Moravec (3.A). Všichni si za účast zaslouží poděkování, přípravě se věnovali několik týdnů včetně jarních prázdnin, kdy jsme vyzkoušeli soutěžní simulaci „nanečisto“.

                Nejúspěšnější nakonec byli Jiří Grund a Josef Moravec ze 3.A, kteří ve své skupině získali 1. místo a postupují do celostátního finále. Gratulujeme!

 

Michaela Slámová