Images-loading
Účetní olympiáda

Účetní olympiáda

Katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické Praha již od roku 2011 každoročně vyhlašuje účetní olympiádu pro studenty odborných středních škol. V letošním roce jsme se rozhodli také zapojit a tato možnost byla nabídnuta studentům čtvrtých ročníků. Studentky ze 4. A se rozhodly zapojit a vyzkoušet si, co tato soutěž znamená.

Účetní tým ve složení Michaela Bönschová, Anna Eliášová, Kateřina Husáková, Veronika Anna Kamenická a Markéta Kardászová pod výborným vedením paní Ing. Michaely Slámové se pustil do řešení modelové studie a obětoval olympiádě spoustu času.

Soutěž byla vyhlášena 2. září 2019 a datum odevzdání byl stanoven na 7. listopadu. Náš tým se rozhodl zapojit až v polovině října, tudíž jsme na zpracování zadání měly pouze tři týdny místo možných dvou měsíců. Přesto jsme se nevzdaly a zadání zpracovaly, jak nejlépe mohly. Nejvíce práce představovala účetní uzávěrka, kterou zpracovávaly slečna Bönschová společně s paní Slámovou více než 20 hodin. Ani takové množství času nám však nezajistilo postup do dalšího kola.

Náš účetní tým se umístil na pátém místě, tudíž druhém nepostupovém. Vzhledem ke skutečnosti, že toto byl pro nás první rok, kdy se naše škola s takovou soutěží setkala, bereme toto umístění jako úspěch a již teď se společně s paní Slámovou připravujeme na další účetní soutěže, kde doufáme, že budeme mít více úspěchů.

Veronika Anna Kamenická   studentka 4. A