Images-loading
Erasmus+ Německo Barntrup

Erasmus+ Německo Barntrup

V rámci projektu Voneinander lernen - Zukunft bauen, který naše škola realizuje s partnerskými školami z Lotyšska, Itálie, Řecka a Německa, se tři pedagogové naší školy zúčastnili úvodního pětidenního setkání učitelů v německém Barntrupu.

Hlavním cílem této pracovní schůzky bylo stanovení harmonogramu dalších setkání a rozdělení pracovních úkolů pro studenty a učitele partnerských škol. 

Další setkání se bude konat v únoru 2020 v lotyšském Daugavpilsu a zúčastní se ho 6 studentů 2. A a tři vyučující školy.

Reg. č. projektu je 2019-1-LV01-KA229-060348_6. Projekt je spolufinancován EU.


M. Matějcová