Images-loading
Erasmus+ projekt

Erasmus+ projekt

V rámci programu Erasmus+ začala Obchodní akademie v letošním školním roce realizovat dvouletý projekt zaměřený na rozvoj podnikavosti, kreativity a inovace -  Voneinander lernen - Zukunft bauen, reg. č. projektu je 2019-1-LV01-KA229-060348_6.

Partnerskými školami v tomto projektu jsou gymnázia a obchodní akademie z Lotyšska, Německa, Itálie a Řecka.

Součástí aktivit projektu, jehož komunikačním jazykem je němčina, jsou i týdenní zahraniční studijní pobyty pro studenty školy a několik pedagogů.

Do projektu je zapojena třída 2. A.

 

Ing. Mgr. Miluše Matějcová

projektový manažer školy