Images-loading
Projekt - Etická a mediální výchova

Projekt - Etická a mediální výchova

Ve čtvrtek 12. září se žáci druhých ročníků zúčastnili projektu Etická a mediální výchova. Cílem tohoto jednodenního kurzu bylo zvýšit u žáků povědomí o základních pojmech jako je prosociálnost, mravnost, pomoc a dále vše propojit s mediální výchovou.

Ke studentům hovořily lektorky z RIAPSU - Mgr. Slezáková a Mgr. Trunečková a dále novinář Pavel Cajthaml a fotograf Miloš Šálek.