Images-loading
Soutěž Účetní tým 2019

Soutěž Účetní tým 2019

Soutěž Účetní tým 2019

Studentky 4.B (Brigitta Marksová, Radka Beranová a Barbora Nyklíčková) a 4.A (Eliška Krejčí, Simona Herzánová a Pavlína Jizbová) reprezentovaly naši školu na 4. ročníku soutěže Účetní tým. Základní kolo se uskutečnilo 19. února 2019 v Praze. Při účtování účetních případů (1. část) si děvčata vedla dobře - obě družstva postoupila mezi 15 nejlepších týmů do semifinále.

Semifinále probíhalo formou soutěže Riskuj. Studenti si vybírají otázky z pěti účetních okruhů (Dlouhodobý majetek, Zásoby, Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy, Náklady, výnosy a časové rozlišování, Účetnictví obecně) a mohou si zvolit dle obtížnosti (od 10 do 50 bodů). V případě správné odpovědi družstvo získává příslušný počet bodů, u chybné odpovědi se počet bodů odečítá. V případě, že družstvo v limitu (30 sekund) neodpoví, potom se otázka neboduje. Děvčatům nepřálo štěstí a do finále nepostoupila