Images-loading
Jak dopadly veletrhy fiktivních firem v tomto školním roce?

Jak dopadly veletrhy fiktivních firem v tomto školním roce?

Jak dopadly veletrhy fiktivních firem v tomto školním roce?

Fiktivní firmy z naší školy se v tomto školním roce zúčastnily 3 veletrhů fiktivních firem. Prvním z nich byl veletrh v Pardubicích, kterého se zúčastnily pouze dvě fiktivní firmy, a to Sladký sen, s. r. o. a cestovní kancelář Fest Tour. Firmy zde musely představit svůj sortiment a služby a zároveň byl zahájen prodej. Podobně jako na dalších veletrzích zde roli fiktivních zákazníků většinou sehráli žáci pořádajících škol. Po skončení prodeje následovalo celkové vyhlášení veletrhu. Sladký sen se umístil na 5. místě a Fest Tour na 7. místě.  Tento veletrh byl velice úspěšný.

Další veletrh následoval 13. února a konal se v Náchodě. Na něj odcestovaly všechny naše fiktivní firmy.  Zde se konaly soutěže o nejlepší katalog, nejlepší prezentaci firmy a nejlépe vyplněný doklad. Zde dvě naše firmy obsadily 10. místo, a to BeGold a Sladký sen. Následující firmy skončily ve druhé desítce, ale i přesto si ceníme jejich snaživosti.

Jako poslední se konal veletrh v Hradci Králové, kam také odjely všechny naše firmy. Zde se konaly soutěže o nejlepší prezentaci, nejsympatičtější firmu, nejnápaditější leták, správně vyplněný doklad a soutěž o nejlepšího prodejce v českém a anglickém jazyce. Zde jsme byli opět velice úspěšní.  V celkovém hodnocení se na sedmém místě umístila firma Sladký sen, za nimi dále na devátém místě byla firma BeGold a další firmy se poté nacházely v druhé desítce. Nakonec došlo k vyhlašování jednotlivých soutěží. Sladký sen získal ocenění za třetí místo v prezentaci a první místo za nejsympatičtější firmu.

Celkově se veletrhy dle našeho názory vydařily a přejeme hodně štěstí a úspěchů budoucím fiktivním firmám. Je však nutné si uvědomit, že štěstí přeje těm nejlépe připraveným.

 Eliška Pachoutová, Eliška Žlůvová ze 3.B