Images-loading
Konference „Připojte se!“

Konference „Připojte se!“

Konference „Připojte se!“

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň každoročně pořádá pedagogickou konferenci, jejíž součástí jsou i workshopy a přednášky pro žáky. Letos se spolu se mnou této akce dne 21. listopadu zúčastnily Karolína Holá a Eliška Krejčí (obě 4.A).

Ať už odděleně či společně jsme navštívily přednášku na téma Hrozby na internetu, Jak rychle postavit startup a zbohatnout J a Digitální kompetence pro trh práce. Eliška si vyzkoušela simulační podnikatelskou hru UNISIM. Nejvíce nás ovšem zaujala přednáška a následná diskuse o digitálních stopách a kyberútocích s názvem Skrytá nebezpečí internetu.

Kolegové z Chocně si zaslouží velký obdiv za organizaci tak náročné akce a Eliška s Karolínou za odvahu a chuť, se kterými se pouští do stále nových a pro ně zatím neznámých aktivit a akcí.

Michaela Slámová