Images-loading
Spolupráce s Městským úřadem Trutnov

Spolupráce s Městským úřadem Trutnov

Spolupráce s Městským úřadem Trutnov

V rámci výchovného poradenství a spolupráce naší školy s institucemi a firmami z Trutnovska jsme pro žáky 3. a 4. ročníku uspořádaly sérii přednášek o práci v sociální sféře.

Paní Iva Jaklová, DiS., veřejný opatrovník, a paní Bc. Helena Kubíčková seznámily žáky 4. ročníku s činností a prací veřejného opatrovníka a pro žáky 3. ročníku chystáme přednášku o sociálním poradenství.

Pracovnicím městského úřadu moc děkujeme za vstřícný přístup.

Michaela Slámová, Lenka Talábová