Images-loading
Výzva 56

Moderní výuka jazyků - Výzva 56

Obchodní akademie Trutnov se účastní projektu s názvem: Jazykové pobyty učitelů a studentů OA Trutnov.


Jedná se projekt financovaný operačním programem Vzdělání pro konkurenceschopnost oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva. č.56.

Do projektu se zapojí 1 učitelka a  50 studentů naší školy. Studenti i učitelka se zúčastní krátkodobých jazykových kurzů v zahraničí. Jazykové kurzy jsou zaměřené na zlepšování jazykových kompetencí a seznámení se s reáliemi příslušného místa.

Projekt probíhá od 1. 9. a bude ukončen 31. 12. 2015.