Images-loading

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ředitel školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za ukončený školní rok. Výroční zprávu o činnosti školy schvaluje rada školy. Ředitel školy ji následně zasílá zřizovateli a zveřejňuje na webových stránkách školy. výroční zpráva je uložena v sekretariátu školy k nahlédnutí.

Od školního roku 2018/2019 jsou výroční zprávy umístěny na této adrese ->>

VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Výroční zpráva školy 2017/2018
pdf 2.68 MB