Images-loading

Aktuality

Aktuality z dění na naší škole

projekt KOMPETENCE 4.0

Obchodní akademie je nově zapojena do mezinárodního projektu KOMPETENCE 4.0, který je realizován v rámci přeshraničního programu INTERREG V-A ČR-PL. Reg. č. projektu je CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207.Projekt je zaměřen na zlepšení postavení studentů na trhu práce a na osvojení dovedností v oblasti Průmyslu 4.0. Díky realizaci projektu…

Výsledky přijímacího řízení denního studia 2020

Výsledková listina:Denní studium - obor Obchodní akademievýsledková listina - přijativýsledková listina - nepřijativýsledková listina - nesplnili podmínky přijímacího řízenívýsledková listina - nedostavil seŽádost o vydání nového rozhodnutí pro uchazeče, kteří splnili podmínky ke vzdělávání.

Organizační pokyny k PZ

Organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 a čestné prohlášení.Uchazeč vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a odevzdá jej při vstupu do budovy. Čestné prohlášení musí být podepsáno zákonným zástupcem.